Home    |   Contact Us   |   Site Map

 


 精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: +886-2-27098686
Fax: +886-2-27086161
e-mail:
ests.a86@msa.hinet.net
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)


Vi stödjer fler än 90 olika typer av översättningar, inklusive: polytekniska områden, såsom rymdutveckling, AI (artificiell intelligens) -utveckling, utveckling av kärnkraft och havsexploatering; högteknologisk industri (High tech) såsom halvledare, datavetenskap, elektronik, kommunikation och spel; stora industrigrenar såsom mobiltelefoner, flygplan, mekaniska produkter, arkitektur, energi och matprodukter; finansindustrier inklusive bankväsendet, säkerhet och försäkringar; vi omfattar även områden såsom medicin, vetenskapsbiologi och ekologi, osv.

Vi kategoriserar olika material enligt dessa områden så att vi kan svara mot kraven från våra kunder i tid. Dokumenttyperna innefattar manualer, patentregler, avtal, presentationsmaterial, annonser och akademiska dokument. Vi stödjer fler än 1 000 dokumenttyper.

Vi har ofattligt med mänskliga resurser. Förutom de översättare som arbetar på vår byrå, har vi även professionella leverantörer från alla typer av branscher som har yrkeskunskaper och kännedom om teknik från olika områden. På det här viset kan vi tillhandahålla flexibla helhetslösningar för översättning.

Vi tillhandahåller översättning av dokument för invandring och om man vill studera utomlands samt dokumentattestering enligt kundens behov så att vi kan hjälpa vår kund så att han/hon slipper slösa bort värdefull tid och gå igenom olika processer.

Översättning av intyg

Folkbokföringsintyg, födelseattest, födelsecertifikat, kursutdrag, intyg om ogift stånd, transkribering, återgivning, intyg om militärtjänstgöring, intyg om att man inte finns med i straffregistret, arbets-/tjänstgöringsintyg, bolagslicens, intyg om bolagsregistrering, förändring gällande registrering av aktieinnehavare, bolagssammansättning, avtal, skattehandlingar, bevis för egendom av land, intyg om medicinsk diagnos osv. översättning till kinesiska eller främmande språk.

Kanslitjänster

Vi hjälper till med notarieattestering, intyg av dokument från utrikesdepartement, ambassader, och intygande av dokument från kanslier utomlands för våra kunder.