Home    |   Contact Us   |   Site Map

 


 精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: +886-2-27098686
Fax: +886-2-27086161
e-mail:
ests.a86@msa.hinet.net
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)


Provádíme více než 90 různých typů překladů, a to včetně překladů z polytechnických oblastí rozvoje prostoru, rozvoje AI, jaderného rozvoje a využívání oceánů; překladů z oblastí high-tech průmyslu, kam patří oblasti polovodičů, informatiky, elektroniky, forem komunikace a her; překladů z oblastí velkých průmyslových odvětví, jako jsou například oblasti produkce mobilních telefonů , letadel, mechanických produktů, architektury, energetických a potravinářských produktů, včetně bankovnictví, cenných papírů a pojišťovnictví; pokrýváme také oblasti medicíny, vědecké biologie a ekologie atd.

Různé materiály třídíme podle příslušných oblastí, abychom mohli včas reagovat na požadavky našich zákazníků. Typy dokumentů zahrnují manuály, patentové předpisy, smlouvy, prezentační materiály, reklamy a akademické dokumenty. Překládáme více než 1000 typů dokumentů.

Máme obrovskou kapacitu lidských zdrojů. Kromě našich interních překladatelů máme k dispozici profesionální kontraktory, kteří přicházejí ze všech společenských vrstev a mají odborné znalosti a technologie z různých oborů. Tímto způsobem můžeme zajistit flexibilní a integrované řešení překladů.

Poskytujeme překlady dokumentů pro účely přistěhovalectví a zahraničních studijních pobytů, stejně jako překlady notářsky ověřených dokumentů podle potřeb klienta. Pomáháme našim klientům šetřit jejich drahocenný čas tím, že za ně provádíme různé potřebné procesy.

Certifikovaný překlad

Registrační dokumenty pro sčítání lidu, rodné listy, čestná prohlášení k porodu, školní vysvědčení, čestné prohlášení o svobodném stavu, přepisy, doklady o vojenské službě, výpisy z trestních rejstříků, osvědčení o zaměstnání / službě, firemní licence, osvědčení o registraci podnikání, změny v akcionářské registraci, dokumenty o založení firmy, smlouvy, daňové dokumenty, doklady o vlastnictví půdy, certifikace ke zdravotní diagnóze apod., překlady do čínštiny nebo dalších cizích jazyků.

Agenturní služby

Pomáháme našim klientům při soudním notářském ověřování dokumentů, při certifikaci dokumentů pro ministerstva zahraničních věcí, velvyslanectví a kanceláře v cizích zemích.